ATLi 12 Sammu ja 12 Traditsiooni

ATLi 12 sammu

 1. Me tunnistasime, et oleme jõuetud alkoholismi ja vigaselt toimiva perekonna mõjude ees ning et meie elu on muutunud juhitamatuks.
 1. Jõudsime uskumiseni, et mingi meist enesest suurem jõud võib meid tagasi tuua terve mõistuse juurde.
 1. Tegime otsuse anda oma tahe ja elu Jumala hoolde, nii nagu meie Teda mõistame.
 1. Tegime põhjaliku ja ilma hirmudeta kõlbelise inventuuri iseenda kohta.
 1. Tunnistasime Jumalale, iseendale ja ühele teisele inimesele oma ülekohtuste tegude täpse olemuse.
 1. Olime täiesti valmis, et Jumal eemaldaks kõik meie iseloomuvead.
 1. Palusime alandlikult Jumalal eemaldada meie puudused.
 1. Tegime nimekirja inimestest, keda me oleme kahjustanud, ja jõudsime sisemise valmisolekuni see neile heastada.
 1. Heastasime neile inimestele tehtud kahju vahetult, kus võimalik, kui me ei haavanud sealjuures neid või kedagi teist.
 1. Jätkasime eneseuuringut ja, kui me olime eksinud, tunnistasime seda kohe.
 1. Püüdsime palve ja meditatsiooni abil parandada oma kontakti Jumalaga, nii nagu meie Teda mõistame; me palusime ainult seda, et me teaksime, mis on Tema tahe, ja et meil oleks jõudu seda teostada.
 1. Kui me olime nende sammude tulemusel kogenud vaimset ärkamist, püüdsime sõnumi viia teiste täiskasvanud lasteni ja kasutada neid põhimõtteid kõigis oma tegemistes.

 

ATLi 12 traditsiooni

1.Esmatähtis on meie ühine heaolu; igaühe isiklik areng sõltub ATLi ühtsusest.

2.Meie rühmal pole muud autoriteeti kui armastav Jumal, nagu ta iganes avaldub rühma südametunnistuses. Meie liidrid ei valitse, me oleme usaldanud nad rühma teenima.

3.Liikmeksoleku ainsaks tingimuseks on soov paraneda vigastustest, mida on tekitanud lapsepõlveperes valitsenud alkoholism või muud häired.

4.Iga rühm peaks olema autonoomne, välja arvatud küsimustes, mis puudutavad mõnda teist rühma või ATLi tervikuna.

5.Igal ATLi rühmal on ainult üks eesmärk: anda sõnumit täiskasvanud lastele, kes veel kannatavad.

6.ATLi rühm ei tohiks kunagi toetada ega rahastada mõnd asjasse puutumatut üritust ega lasta neil ATLi nime kasutada, et raha-, omandi- ja prestiižiküsimused ei kallutaks meid kõrvale meie esmasest vaimsest sihist.

7.Iga ATLi rühm on täiesti isemajandav ja keeldub välistest annetustest.

8.ATLi tegevus peaks alati jääma mitteprofessionaalseks, kuid meie teenistuskeskused võivad palgata ka eraldi töötajaid.

9.ATLi ei tohiks kunagi organiseerida, kuid me võime luua teenistusorganeid või toimkondi, kes vastutavad otseselt nende ees, keda nad teenivad.

10.ATL ei võta seisukohta mingites välistes küsimustes, et meie nime ei kistaks avalikku vaidlusse.

11.Meie avalikud suhted põhinevad külgetõmbel, mitte propagandal; meil on alati vaja säilitada isiklikku anonüümsust massiteabevahendites (ajakirjanduses, raadios, filmides, televisioonis jms).

12.Anonüümsus on kõigi meie traditsioonide vaimne alus, mis tuletab meile alati meelde, et põhimõtted seisavad isikutest kõrgemal.

 Pikemalt saab sammude ja traditsioonide tekste lugeda siit https://drive.google.com/file/d/0BySecOtICWmiQ1BrNlJmV2Z1c0E/view